Thứ Hai, 29 tháng 2, 2016

Tại sao lãnh đạo hiệu quả lại là vấn đề quan yếu?
Hiện tại, việc nói rằng sự Lãnh đạo rất quan yếu đã trở thành điều hiển nhiên. Tất cả chúng ta đều biết và nhiều người từng chứng kiến việc thiếu sự lãnh đạo đã đem lại những tổn thất gì cho tổ chức. Thành ra chẳng có gì đáng sửng sốt khi "Ngành công nghiệp Lãnh đạo" không ngừng đưa ra những mô hình, những từ nghe rất kêu và thậm chí cả "những cách suy nghĩ mới". Thế nhưng nhiều "sản phẩm" theo kiểu này thuần túy chỉ mang tính giai thoại, khái quát chung chung, và không dựa trên những nghiên cứu thực tế.
Mặt khác, cộng đồng khoa học cũng đã ban bố rất nhiều nghiên cứu xoay quành Thuật lãnh đạo nhưng chung ta lại chẳng thể chuyển thành áp dụng thực tế trong công việc. Điều mà chúng ta cần không phải là thêm một lý luận minh chứng về tầm quan trọng của sự lãnh đạo, mà chính là quá trình làm sao chúng ta có thể bắt đầu xây dựng đội ngũ lãnh đạo của chính chúng ta dựa theo những lý thuyết này.
  Để vượt qua những chướng ngại đó, bài viết này tổng kết lại những kết quả tình tiễn tìm được về sự lãnh đạo dựa trên dữ liệu từ thực tế của các tổ chức, tức là dữ liệu từ các khảo sát của hơn 400 công ty và hơn 4 triệu người trả lời hàng năm cũng như từ các nghiên cứu về người sử dụng lao động và lý thuyết có ảnh hưởng.
Sơ sài về các kết quả tìm được từ khảo sát và Nghiên cứu của Towers Watson, ông đã khẩn hoang các dữu liệu trên để tìm câu trả lời cho các câu hỏi sau đây:
  - Điều gì là đặc trưng cho sự lãnh đạo trong các công ty có thành tích cao?
 Quan sát đầu tiên có được từ nghiên cứu này là khi các đơn vị có thành tích cao đo lường mức tác động của lãnh đạo của họ, có 5 mục mà họ thường xuyên dùng nhất. Đó cũng là những mục mà họ có điểm số cao hơn các đơn vị có thành tích thấp.
Quan sát thứ hai là môi trường kinh doanh đổi thay đòi hỏi phải có những năng lực mới để thích ứng, ngoài bộ những năng lực cũ truyền thống. Những nhóm năng lực mới là Linh hoạt về Chiến lược , thông tỏ về công nghệ
  - Điều gì là đặc trưng cho sự lãnh đạo trong các doanh nghiệp đã đổi thay thành công?
Trước nhất, nói về những tính nét đặ trưng cho môi trường đổi thay hiệu quả, thì 3 yếu tố ảnh hưởng đến Lãnh đạo và có chỉ số delta lớn nhất là: Phản ứng nhanh, Ra quyết định và Tuân thủ theo các Giá trị
Khả năng của các nhà lãnh đạo có thể tạo ra ý thức đổi mới được xem là mạnh hơn trong các đơn vị cải cách. Nói chung, có mối quan hệ chặt chẽ giữa các đơn vị cách tân và các doanh nghiệp đã thanh đổi thành công.
- Chiến lược của công ty ảnh hưởng gì lên cách hành xử lãnh đạo?
Trong phạm vi nghiên cứu của mình, Towers Watson đã phân nhóm các doanh nghiệp thành tích cao theo nhứng ưu điểm chiến lược của chính họ, ngiên cứu đã phát hiện được là cách hành xử của Lãnh đạo cần phải chuyên biệt cho từng doanh nghiệp, có thể đo được và có ý nghĩa. Hơn nữa các động cơ liên quan cho ngành công nghiệp phát triển phải được suy diễn thành những khả năng cần có của các Lãnh đạo
- Điều gì khiến các lãnh đạo được đánh giá là hiệu quả trong nhận thức của nhân viên?
Sự hiệu quả của các lãnh đạo cấp cao được ảnh hưởng bởi các đăc tính tụ hợp vàon hân viên và song song vào việc đem lại sự chỉ dẫn.
Từ những kết quả trên, các công ty có thể tiến hành những bước sau trong việc cải thiện tính hiệu quả của Sự lãnh đạo:
 - Làm rõ ưu tiên chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp mình
 - Dựa trên ưu tiên chiến lược xác định xem đâu là những nguyên tố văn hóa mà công ty cần có để tương trợ cho việc thực thi chiếnl ược này;
 - Cũng dựa trên ưu tiên chiến lược này, phối hợp cùng văn hóa công ty, các yếu tố khác như Tầm nhìn, sứ mạng, các giá trị then chốt, và chú ý đến những tính nét chung về lãnh đạo trong các đơn vị có thành tích cao đã nêu trên, nhằm xác định xem những năng lực nào là quan yếu và chính yếu mà các lãnh đạo trong đơn vị mình cần có
 - thực hành xây dựng các năng lực này trong đội ngũ lãnh đạo đơn vị qua việc: Truyền thông, tập huấn và đánh giá
 Tóm lại, chúng ta có thể thấy rằng sự lãnh đạo đóng vai trò quan trọng trong việc thực thi Chiến lược kinh doanh của đơn vị. Khi những nhà Lãnh đao liên kết theo chiến lược kinh doanh, làm hco văn hóa doanh nghiệp sống động qua chính các hành xử của mihf, và gia tăng cam kết của nhân viên duyệt các hành động của mình, họ sẽ có ảnh hưởng tích cực lên thành công chung của doanh nghiệp
Kỷ Yếu Ngày nhân sự Việt Nam - Vietnam HRDay
Đinh Việt Lâm
Chuyên viên tham mưu, phòng ban Đãi ngộ và quản trị thiên tài Towers Watson việt Nam
Sưu tầm:  cách tìm việc làm hiệu quả